Как да помогнете

Ние разчитаме на всички хора, които обичат хищните птици и осъзнават изключителната им важност в природните екосистеми. Ако споделяте нашите идеи и искате да помогнете за опазването на хищните птици и българската природа, то вие можете да сте полезни като:

  • станете наш член
  • участвате като доброволец
  • направите дарение
  • разпространявате информация за опазване на хищните птици
  • опазвате хищните птици по време на вашата работа или дейност
  • предоставяте информация на ДЗХП за установени от Вас случаи на посегателства върху хищните птици
  • предоставяте информация на ДЗХП за Ваши наблюдения върху хищните птици