Партньори

Зелени Балкани
http://www.greenbalkans.org/

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)
http://bspb.org/

Сдружение за дива природа Балкани
http://www.balkani.org/

Национален Парк Централен Балкан
http://www.centralbalkannationalpark.org/

Природен Парк Врачански Балкан
http://www.bg-parks.net/main.php?act=parks&park=vrbalkan

Фондация за опазване на черния лешояд
http://www.bvcf.org/

Спонсори

Британското посолство в София
http://www.british-embassy.bg/

Франкфуртско Зоологическо Дружество
http://www.zgf.de

Дарителска програма на Ford за опазване на околната среда и културното наследство
http://www.ford.bg/

Холандското посолство в София
http://www.mfa.nl/sof-en/homepage

Фондация Ръфорд
http://www.rufford.org/

Британски орнитологичен съюз
http://www.bou.org.uk/

Централно и Източноевропейска работна група за опазване на биоразнообразието
http://www.ceeweb.org/

Международен фонд за защита на животните
http://www.ifaw.org/