Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП).

ДЗХП е основано през 1990 г. от група любители на природата, обединени от идеята да изучават и опазват хищните птици и българската природа.

Ние работим за:

  • опазване на хищните птици и техните естествени местообитания
  • усъвършенстване на природодозащитното законодателство и определяне необходими мерки за опазване на хищните птици, съобразно местните условия.
  • организиране, насърчаване и координиране на орнитологични проучвания и екологично образование
  •